Infectieziekten om alert op te zijn

   Zwanger    Zwangerschapskwalen    Infectieziekten

Blaasontsteking

Blaasontsteking wordt veroorzaakt door bacteriën in de urinewegen. Voelt u heel vaak aandrang om te plassen? Dat kan wijzen op een blaasontsteking. Andere klachten kunnen zijn: branderig gevoel bij en na het plassen en troebele urine die anders ruikt.
Wat is het risico? Een onbehandelde blaasontsteking kan leiden tot nierbekkenontsteking en kan vroeggeboorte veroorzaken.
Wat kunt u doen? Breng bij twijfel een potje urine voor controle naar uw huisarts of gynaecoloog. Was vóór het plassen de ingang van de schede en vang de urine pas op als u eerst iets uitgeplast hebt. U krijgt medicijnen als blijkt dat u een ontsteking hebt. Die kunnen geen kwaad tijdens de zwangerschap.

Chlamydia

Chlamydia is een veelvoorkomende seksueel overdraagbare aandoening waar u vaak weinig van merkt, maar die uw vruchtbaarheid kan verstoren.
Wat is het risico? Bij pasgeborenen kan Chlamydia oogontstekingen en luchtweginfecties veroorzaken. Daarnaast kan Chlamydia tijdens de zwangerschap de kans op vroeggeboorte verhogen.
Wat kunt u doen? Laat u onderzoeken op Chlamydia als u risico hebt gelopen. De ziekte kan goed behandeld worden met antibiotica, maar uw partner moet meebehandeld worden.

Cytomegalovirus (CMV)

Het cytomegalovirus is een veelvoorkomend virus dat in lichaamsvloeistoffen zoals urine en speeksel kan zitten. Soms leidt een infectie met CMV tot koorts en moeheid, meestal merkt u niets.
Wat is het risico? Als u tijdens de zwangerschap voor het eerst in aanraking komt met CMV (die kans is minder dan 1%) kan het virus worden overgedragen op uw kind. Bij een klein deel van de voor de geboorte geïnfecteerde kinderen leidt dit tot aangeboren afwijkingen.
Wat kunt u doen? Was uw handen na contact met urine (luiers), bloed of speeksel om de kans op besmetting te verkleinen.

Griep (seizoensgriep en Mexicaanse griep)

Griep heeft een plotseling begin met snel oplopende koorts, koude rillingen, hoofdpijn en spierpijn. De koorts wordt vaak hoger dan 38.5°C.
Wat is het risico? Hoge koorts kan weeën opwekken en is slecht voor uw ongeboren kind.
Wat kunt u doen? Neem bij koorts hoger dan 38.5°C contact op met de huisarts of uw behandelend gynaecoloog. Gebruik paracetamol tegen koorts en pijnklachten. U krijgt antibiotica als u naast de griep ook een bacteriële ontsteking aan uw luchtwegen hebt. Haalt u elk jaar een griepprik omdat u tot een risicogroep voor griep behoort? Doe dit dan ook tijdens uw zwangerschap.

Het Zika virus kan via de placenta worden overgedragen van moeder naar kind. Er zijn aanwijzingen voor een verband tussen zikavirusinfectie en aangeboren hersenafwijkingen. Of deze afwijkingen daadwerkelijk door het zikavirus worden veroorzaakt wordt op dit moment onderzocht.

Groep B-streptokokken (GBS)

GBS zijn bacteriën die voorkomen in de vagina. Een deel van de zwangere vrouwen heeft deze bacterie, vaak periodiek, zonder er zelf klachten van te hebben.
Wat is het risico? Als u GBS-draagster bent, kan uw kind besmet worden tijdens de bevalling. Dit gebeurt vooral bij langdurig gebroken vliezen. Een klein deel van deze kinderen wordt ook ziek van de bacterie. GBS-ziekte kan meestal goed worden behandeld met antibiotica.
Wat kunt u doen? Uw gynaecoloog geeft u uit voorzorg antibiotica als uw kind extra risico loopt (langdurig gebroken vliezen of dreigende vroeggeboorte).

Hepatitis B (geelzucht)

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die veroorzaakt wordt door het hepatitis B-virus. Vaak merkt u niet dat u geïnfecteerd bent.
Wat is het risico? De ziekte kan overgedragen worden van moeder op kind. Het kind heeft dan een grote kans op een chronische infectie.
Wat kunt u doen? Iedere zwangere wordt bij de eerste controle getest op hepatitis B. Als u draagster bent van het virus, krijgt uw baby kort na de geboorte antistoffen en een eerste vaccinatie toegediend.

Herpes (koortslip en genitale herpes)

Het herpesvirus geeft kleine, besmettelijke blaasjes op de lip. Bij genitale herpes zitten de blaasjes op de geslachtsdelen. De blaasjes gaan vanzelf weer weg maar komen regelmatig terug.
Wat is het risico? Een herpesinfectie kan ernstig verlopen bij een pasgeborene. U kunt uw kind besmetten als u voor het eerst een koortslip hebt of als u blaasjes rond de vagina hebt op het moment van de bevalling. In het geval van blaasjes rond de vagina kan de baby tijdens de bevalling besmet raken en kan een keizersnede noodzakelijk zijn.
Wat kunt u doen? Als u voor het eerst een koortslip hebt, probeer dan te voorkomen dat uw kind in direct contact komt met de actieve koortslip. Was daarnaast regelmatig uw handen. Als u ook vóór de zwangerschap al vaker een koortslip hebt gehad, is uw kind waarschijnlijk beschermd doordat het tijdens de zwangerschap antistoffen van u heeft meegekregen. Laat mensen die een koortslip hebben liever niet op kraamvisite komen en in ieder geval de baby niet zoenen, knuffelen of aanraken. Om besmetting te voorkomen moeten gezinsleden met een koortslip steeds hun handen wassen voor ze de baby aanraken en direct contact met de koortslip vermijden.

Hiv

Hiv is het virus dat aids veroorzaakt.
Wat is het risico? Een zwangere vrouw met hiv kan haar ongeboren kind besmetten. Ook na de geboorte kan besmetting optreden, bijvoorbeeld via borstvoeding.
Wat kunt u doen? Iedere zwangere vrouw wordt bij de eerste controle getest op hiv. Overdracht op uw kind wordt voorkomen door medicijnen en speciale maatregelen tijdens de zwangerschap en bevalling. Het is verstandig om geen borstvoeding te geven als u hiv hebt.

Kinkhoest

Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie en wordt overgedragen via hoesten en niezen.
Wat is het risico? Kinkhoest is gevaarlijk voor jonge zuigelingen die nog niet gevaccineerd zijn. Kinkhoest is niet gevaarlijk voor het ongeboren kind.
Wat kunt u doen? Raadpleeg uw huisarts als u meer dan 34 weken zwanger bent of als u een pasgeboren baby hebt en iemand in uw gezin heeft kinkhoest. Dit kan reden zijn om uit voorzorg alle gezinsleden te behandelen en daardoor infectie van de baby te voorkomen.

Listeriose (infectie met Listeria)

U merkt meestal weinig van een infectie met Listeria, soms zijn er griepachtige klachten.
Wat is het risico? Listeriose kan, vooral in de tweede helft van de zwangerschap, leiden tot het overlijden van het kind en vroeggeboorte. Bij pasgeborenen verloopt listeriose ernstig en soms dodelijk.
Wat kunt u doen? Vermijd gedurende de hele zwangerschap contact met mogelijk besmette voedingsmiddelen en besmette aarde.

Mazelen

Mazelen geeft rode vlekjes op het hele lichaam en hoge koorts en kan ernstige complicaties geven. Mazelen komt –sinds de invoering van de vaccinatie- in Nederland zelden meer voor.
Wat is het risico? Mazelen tijdens de zwangerschap leidt in zeldzame gevallen tot een miskraam of vroeggeboorte. Bij pasgeborenen verloopt mazelen zeer ernstig en soms dodelijk.
Wat kunt u doen? De meeste baby’s zijn beschermd omdat de moeder is gevaccineerd of mazelen heeft doorgemaakt. Bent u niet gevaccineerd en hebt u mazelen nooit gehad, vermijd dan contact met patiënten die mogelijk mazelen hebben. Raadpleeg uw huisarts bij mogelijk contact met een mazelenpatiënt.

Q-koorts

Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie. Meer dan de helft van de mensen met Q-koorts heeft nagenoeg geen klachten. Mensen die wel klachten hebben, krijgen meestal (aanhoudende) koorts en heftige hoofdpijn. Andere klachten kunnen zijn: hoesten, spierpijn, gewrichtspijn, koude rillingen, nachtelijk zweten, malaise en vermoeidheid. Mensen kunnen besmet worden door schapen en geiten die de bacterie bij zich hebben, vooral als deze dieren jongen krijgen.
Wat is het risico? Het doormaken van Q-koorts tijdens de zwangerschap geeft een verhoogd risico op een miskraam of doodgeboorte, maar waarschijnlijk alleen als men ook klachten heeft van Q-koorts. U loopt vooral risico in de lammerperiode (februari - mei), als lammeren (geit of schaap) geboren worden en als u direct contact hebt met de dieren.
Wat kunt u doen? Vermijd direct contact met schapen en geiten tijdens de zwangerschap. Let verder goed op klachten die kunnen wijzen op Q-koorts, zoals koorts met hoofdpijn of hoesten. Neem contact op met uw huisarts als u hier last van hebt of als u denkt dat u besmet bent met Q-koorts. Q-koorts is beter te behandelen als u er vroeg bij bent.

Rodehond (rubella)

Rodehond gaat gepaard met rode vlekjes, maar kan ook zonder verschijnselen verlopen. U kunt besmet worden als u in uw jeugd niet bent gevaccineerd tegen rodehond en de ziekte ook niet hebt doorgemaakt. Rodehond komt –sinds de invoering van de vaccinatie- in Nederland zelden meer voor.
Wat is het risico? Rodehond kan ernstige gevolgen hebben voor het ongeboren kind, vooral tijdens de eerste 16 weken van de zwangerschap: doofheid, oogafwijkingen, hartafwijkingen en een verstandelijke handicap.
Wat kunt u doen? De meeste zwangeren zijn beschermd door vaccinatie of doordat zij zelf rodehond hebben doorgemaakt. Hebt u contact gehad met iemand met rodehond en twijfelt u of u bent gevaccineerd? Neem dan contact op met uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog.

Syfilis

Syfilis (lues) is een soa. In de eerste fase van de ziekte ontstaat er een zweertje op de plaats van besmetting: rond de geslachtsdelen, anus of in de mond. In een later stadium worden andere huidafwijkingen gezien.
Wat is het risico? In de loop van de zwangerschap kan de baby geïnfecteerd worden. Syfilis kan tot een spontane miskraam leiden en kan ernstige aangeboren afwijkingen veroorzaken.
Wat kunt u doen? De ziekte moet zo vroeg mogelijk in de zwangerschap behandeld worden, liefst voor de 14e week. Iedere zwangere wordt bij de eerste controle getest op syfilis. Als blijkt dat u syfilis hebt, dan wordt u doorverwezen naar een arts en wordt u behandeld met antibiotica. Ook uw partner moet worden onderzocht en eventueel behandeld.

Toxoplasmose (infectie met Toxoplasma)

U merkt meestal weinig van een infectie met Toxoplasma, soms zijn er klachten van moeheid, lusteloosheid en koorts.
Wat is het risico? Toxoplasmose kan, vooral vroeg in de zwangerschap, leiden tot een miskraam of het overlijden van het kind. De kans daarop is klein. Als de besmetting later in de zwangerschap optreedt, neemt het risico op miskraam of doodgeboorte af, maar kan het leiden tot aangeboren afwijkingen. Het meest voorkomend zijn oogafwijkingen.
Wat kunt u doen? Vermijd gedurende de hele zwangerschap contact met mogelijk besmette voedingsmiddelen en besmette aarde.

Vijfde ziekte

De vijfde ziekte is een milde vlekjesziekte die veroorzaakt wordt door het Parvo B19-virus. De ziekte kan gemakkelijk worden verward met andere vlekjesziekten.
Wat is het risico? Krijgt u de ziekte in de eerste 20 weken van de zwangerschap, dan is er een klein risico op een miskraam of doodgeboorte.
Wat kunt u doen? Veel volwassenen hebben de ziekte als kind al doorgemaakt en zijn levenslang beschermd. Overleg met uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog als gezinsleden of kinderen op uw werk mogelijk de vijfde ziekte hebben. Als u geïnfecteerd bent, kan het ongeboren kind worden onderzocht op bloedarmoede en mogelijk behandeld worden.

Waterpokken en gordelroos

Waterpokken en gordelroos worden door hetzelfde virus veroorzaakt. Waterpokken is een zeer besmettelijke kinderziekte, te herkennen aan met vocht gevulde, jeukende blaasjes op de huid. Het virus wordt verspreid door vochtdruppeltjes in de lucht of door direct contact met de blaasjes. Ook gordelroos is besmettelijk: door contact met het vocht uit de blaasjes kan iemand die nog geen waterpokken heeft gehad waterpokken krijgen. De meeste volwassenen hebben ooit waterpokken gehad en zijn daarom beschermd tegen het virus. Ook het ongeboren of pasgeboren kind is dan beschermd.
Wat is het risico? Als u in de eerste 20 weken van de zwangerschap voor het eerst met waterpokken wordt besmet, is er een kleine kans op ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind. Als u rond de geboorte waterpokken hebt (tussen 5 dagen voor tot 2 dagen na de geboorte), kan de baby ernstig ziek worden. Daarnaast hebt u als zwangere met waterpokken een verhoogde kans op een ernstige longontsteking.
Wat kunt u doen? Als u ooit waterpokken hebt gehad, dan bent u beschermd. Als u hier niet zeker van bent, dan kunt u dit door de huis- of bedrijfsarts laten controleren. Als u niet beschermd bent en u vanwege uw werk een verhoogd risico op blootstelling loopt, overweeg dan om u voorafgaand aan de zwangerschap te laten vaccineren. Als u niet beschermd bent, vermijd dan contact met kinderen en volwassenen die mogelijk waterpokken of gordelroos hebben. Ga naar uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog als u toch contact hebt gehad met iemand met waterpokken of gordelroos.

Meer informatie over zwangerschap & infecties

›Over infecties
›Voorkom voedselinfecties
›Infecties tijdens het werk
›Infecties door dieren
›Infecties op reis
›Infecties in de kraamtijd
Influenza A (H1N1)
Seksueel overdraagbare aandoeningen
Infectieziekten om alert op te zijn

RIVM

Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), diverse organisaties en beroepsgroepen. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zin in iets leuks? Zoek een geboortekaartje uit

Ontdek het leukste geboortekaartje voor jou!

Gratis producten meer

Zwanger? Vraag gratis de blije doos aan
Zwanger? Vraag gratis de blije doos aan
Zwanger? Vraag gratis de blije doos aan
Zwanger? Vraag gratis de blije doos aan
De Roze Doos
De Roze Doos

Beste artikelen over Zwangerschapskwalen

Wat kun je doen tegen aambeien, afscheiding, hoofdpijn, ijzertekort, bandenpijn en andere zwangerschapskwalen? De meeste vrouwen hebben tijdens hun zwangerschap last van zwangerschapskwalen. Misselijkheid en vermoeidheid zijn bekende zwangerschapskwalen. Lees onze beste artikelen en blogs:
9 Tips tegen bandenpijn »
10 Tips voor darmklachten »
Vocht vasthouden »
Emotioneel zwangerschap »
Hoge vliesscheur 30 weken »
Lichen Sclerosus »
Zwanger maar voel niets »

Schrijf je nu gratis in bij ikbenZwanger

Vriendin worden van ikbenZwanger.com! Meld je aan

Je reactie op Infectieziekten

Alleen op de knop 'Bericht plaatsen' klikken als je zelf de volledige inhoud hebt geschreven en akkoord gaat met de richtlijnen.