Samenwonen en een baby krijgen

   Zwanger    Huwelijk trouwen zwanger    Samenwonen en gezag

Wat betekent het als jullie samenwonen en een baby krijgen? Wat zijn de voordelen van getrouwd zijn? Is het echt veel geregel als je niet of later trouwt?

Dit is een samenvatting van de informatie die je kunt vinden bij de Rijksoverheid.

Maak eerst de keuze welke achternaam je kind krijgt

Wanneer je kindje geboren wordt en je bent getrouwd, dan beschouwt de wet de echtgenoot automatisch als de vader. In de meeste gevallen krijgt je kind ook de achternaam van papa. Tegenwoordig kan je ook kiezen voor achternaam van mama. Lees hier over de achternaam kiezen en aanvragen van je kind.

Samenwonen en een baby krijgen

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben jij en je partner automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die julie krijgen. Bij een samenlevingscontract krijgt alleen de moeder automatisch ouderlijk gezag. De man moet het kind eerst erkennen om de officiële vader te worden en kan daarna samen met de moeder het gezamenlijk gezag laten registreren. Wil de moeder niet meewerken? Dan kan de man het gezamenlijk gezag aan de rechter vragen. Zonder ouderlijk gezag kun je niet meebeslissen over de opvoeding van je kind. Ook kun je dan niet optreden als zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor moet je eerst het ouderlijk gezag aanvragen.

Stappenplan bij samenwonen:

  1. erken je kind
  2. registreer het gezamenlijk gezag
  3. voogdij regelen

1. Erkennnen kind

Kind erkennen tijdens de zwangerschap

Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Je kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Is je partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan je partner op dat moment zwanger is. Lees de blog van Elfri

Kind erkennen tijdens de aangifte van de geboorte

Je kunt je kind erkennen als je aangifte van de geboorte doet. Je doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kind erkennen op een later moment

Je kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Vanaf 12 jaar heb je schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Naamskeuze bij erkenning kind

Wil je tijdens de erkenning ook gelijk de achternaam van je kind kiezen? Dan moeten jij en je partner samen naar de burgerlijke stand.

Kind erkennen is gratis

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Aan een afschrift van de akte van erkenning zijn wel kosten verbonden. De gemeenten kan je hierover informeren.

2. Gezamenlijk gezag registreren

Gezamenlijk gezag kun je vervolgens na de geboorte van het kind aanvragen. De vader heeft niet automatisch het gezag. Je moet daarvoor samen een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank. Als de griffier het verzoek goedkeurt, schrijft hij dat op in het gezagsregister. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de vader het kind erkend moet hebben. (zie stap 1) Ook een vrouw kan een kind erkennen.

Een verzoek voor gezamenlijk gezag kan je hier indienen: rechtspraak.nl/Formulier. De griffier kijkt of jullie aan de voorwaarden voldoen.

3. Voogdij regelen

De notaris kan je vertellen hoe je de voogdij het beste kunt regelen. Let wel op, notaristarieven verschillen sterk en liggen tussen de 97 en 550 euro.

Samenlevingingscontract

Als je kinderen krijgt wil je de afspraken met je partner goed geregeld hebben. In een samenlevingscontract maak je de volgende afspraken: de verdeling van de kosten van boodschappen, kleding, woonlasten; de bankrekening(en); de kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen; de verdeling van de bezittingen als u uit elkaar gaat; een verblijvingsbeding: als uw partner komt te overlijden mag u de gemeenschappelijke bezittingen houden.

Naast een samenlevingingscontract is het maken van twee testamenten vaak verstandig om de voogdij en de erfenis te regelen.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap

Een kind dat wordt geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen man en vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten of beide geregistreerde partners als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt er onder andere voor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.

Als je besluit te trouwen en je sluit voor het trouwen geen huwelijkse voorwaarden, dan trouw je in gemeenschap van goederen. Al jullie huidige en toekomstige bezittingen zijn dan gemeenschappelijk. Ook jullie schulden. Wil je je beschermen tegen ondernemersrisico’s van je partner, je eigen vermogen of bepaalde goederen beschermen en de erfenissen van je kinderen, dan is het verstandig huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Voor de ontbinding van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap moet je, als je minderjarige kinderen hebt, altijd naar de rechter.

Ouders die voor de geboorte of adoptie van hun kind zijn getrouwd, krijgen automatisch het ouderlijk gezag over hun kind. Als een vrouw en een man getrouwd zijn en een kind krijgen, is erkenning niet nodig. De vader wordt automatisch de juridische vader.

Zin in iets leuks? Zoek een geboortekaartje uit

Ontdek het leukste geboortekaartje voor jou!

Gratis producten meer

De Roze Doos
De Roze Doos
Gratis Zwanger- en Babybox aanvragen
Gratis Zwanger- en Babybox aanvragen
Gratis de blije doos NU met Nijntje rammelaar
Gratis de blije doos NU met Nijntje rammelaar

Beste artikelen over Huwelijk trouwen zwanger

Trouwen tijdens je zwangerschap. Lees hier alle verhalen en ervaringen van andere zwangere vrouwen over hun huwelijk tijdens hun zwangerschap. Met tips over trouwen met een baby in je buik. Lees onze beste artikelen en blogs:
Kiezen van een achternaam »
Huwelijk op Ibiza vertraagd »
26 jaar zwangerschapsclub »
Een grotere woning nodig? »
Huwelijksnacht in ziekenhuis »
Zwangerschap in een huurwoning »
Zwanger zijn en trouwen »

Schrijf je nu gratis in bij ikbenZwanger

Vriendin worden van ikbenZwanger.com! Meld je aan

Je reactie op Samenwonen en gezag

Alleen op de knop 'Bericht plaatsen' klikken als je zelf de volledige inhoud hebt geschreven en akkoord gaat met de richtlijnen.

Lees de reacties van anderen en praat mee!

forum voor zwangere vrouwen

Onderwerp: Samenwonen en gezag
DoeHetZelfNotaris
De informatie moet iets aangevuld. Een samenlevingscontract kan je zelf maken. Maar juridisch heb je er meer aan om het bij de notaris te regelen. Dan is het ook te gebruiken voor pensioenregelingen en bijvoorbeeld een koophuis, of het op twee namen zetten van een huurhuis. Als je het goed regelt dan doe je in 1 koop bij de notaris een samenlevingscontract met 2 testamenten. Dat wordt meestal aangeboden voor een vaste prijs. Dan heb je ook gelijk de voogdij geregeld.

Ook interessant: