Ontslag bij zwangerschap

   Pasgeboren baby    Kinderopvang en werk    Bang voor ontslag?

Ontslag bij zwangerschap

Je bent zwanger, maar je werkgever is daar niet blij mee. Hij heeft geen zin in het zoeken van een vervanger en vreest dat je meer aandacht aan je zwangerschap besteed dan aan je werk. Een vervelende situatie die helaas vaak voorkomt. Soms gaat het zelfs zo ver dat de werkgever de zwangere werkneemster wil ontslaan.

Het is dan goed om te weten wat je rechten zijn. Op de webpagina ontslag-zwangerschap van Ontslagspecialist is veel informatie te lezen over de arbeidsrechten van de zwangere werkneemster. Hieronder volgt alvast een korte samenvatting van die rechten bij dreigend ontslag.

Ontslagbescherming

De zwangere werkneemster geniet extra ontslagbescherming. Wil de werkgever de arbeidsverhouding beëindigen tijdens de zwangerschap dan zal hij hiertoe weinig kans zien. Op grond van de wet geldt namelijk een opzegverbod.

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen vanaf de eerste dag van de zwangerschap tot zes weken na de werkhervatting.

Ingeval er sprake is van een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt geldt het ontslagverbod bij zwangerschap niet. Ook in geval van faillissement of het aflopen van een contract van bepaalde tijd kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd (tenzij het niet verlengen van het bepaalde tijd contract samenhangt met de zwangerschap). Al met al is ontslag bij zwangerschap vrijwel nooit mogelijk!

Ontslag via vaststellingsovereenkomst

Soms zien zowel werkgever als werknemer het voordeel van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst kan dan beëindigd worden 'met wederzijds goedvinden'. Een dergelijk ontslag kan geregeld worden in een vaststellingsovereenkomst. Indien de vaststellingsovereenkomst correct wordt opgesteld kan een dergelijke beëindigingsregeling zelfs ww-veilig zijn. Ontslagspecialist kan u daarbij helpen. Lees: voor een toelichting de webpagina 'vaststellingsovereenkomst bij ontslag' of lees de uitgebreide brochure over vaststellingsovereenkomst bij ontslag.

Bijzondere rechten zwangere werkneemster

Naast genoemde ontslagbescherming bestaan er nog meer bijzondere rechten voor zwangere en bevallen werkneemsters, zoals zwangerschapsverlof, garantie van inkomen en het recht op aangepast werk. Bij Ontslagspecialist kunt u terecht met vragen en rechtshulp aangaande zwangerschap en ontslag.

Bel voor rechtshulp 0900 – 123 73 24 of mail naar info@ontslagspecialist.nl

Artikel gelezen en nu?

Anderen lezen nu ook

yourappic

Appic Moments om nooit meer te vergeten
Het eerste jaar met je baby vliegt om en je denkt dat je alles onthoudt, maar achteraf ben je zoveel prachtige momenten met je baby vergeten die nooit meer terug te halen zijn... Leg ze nu digitaal vast! De YourAppic app helpt je

Gastouderopvang en gastouderbureau

Gastouderopvang en gastouderbureau
Wat is gastouderopvang? Geregistreerde gastouderopvang is kinderopvang verzorgt door geregistreerde gastouders. Gastouders zijn mensen die het leuk vinden om

Geen recht op zwangerschapsverlof?

Geen recht op zwangerschapsverlof?
In het antwoord staat dat ik als 'student' geen recht heb op welke vorm van verlof dan ook. Ik heb wel 'recht' op 12 weken onbetaald verlof. WOW! Wat? Geen zwangerschapsverlof? Paniek!

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof
Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof duurt samen 16 weken. Iedere zwangere vrouw heeft recht op dit verlof. Het zwangerschapsverlof is variabel

Een lange zoektocht naar de juiste kinderopvang

Een lange zoektocht naar de juiste kinderopvang
Het juiste kinderdagverblijf zoeken is nog een hele opgave en kan niet onderschat worden. De afgelopen weken heb ik maar liefst 5 kinderdagverblijven bezocht en vergeleken.

Bijzondere reacties op zwangerschap van collegas

Bijzondere reacties op zwangerschap van collegas
Ik ontmoette een oud-bekende en mede-PhD student en zijn eerste vraag was: Ga je nu terug verhuizen naar Nederland? Ik deed maar net of ik hem niet begreep.

Tips voor een juiste balans tussen werk en baby

Tips voor een juiste balans tussen werk en baby
Hoe ga je om met je tijd en energie om de juiste balans tussen werk en baby te combineren? De volgende tips helpen je op weg.

Een goede kinderopvang kiezen blog

Een goede kinderopvang kiezen blog
Anno 2016 blijkt er echter plek genoeg. In Utrecht wemelt het van de crèches. Niet overdreven zitten er in een straal van een halve kilometer om mijn huis al een stuk of acht.

Je reactie op Bang voor ontslag?

Alleen op de knop 'Bericht plaatsen' klikken als je zelf de volledige inhoud hebt geschreven en akkoord gaat met de richtlijnen.