Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor zwangeren?

   Zwanger    Coronavirus nieuws    Gevolgen coronavirus zwangeren

Wat zij de gevolgen van het coronavirus voor zwangeren?

Dit artikel beschrijft de gevolgen van het coronavirus voor zwangeren omtrent verloskundige controles, echo’s en NIPT, bevalling en geplande keizersnede en kraamtijd en ziekenhuisbezoek. Deze maatregelen kunnen enorm vervelend en ingrijpend zijn. Besef je dat zorgverleners en ziekenhuizen deze noodzakelijke maatregelen nemen om jou en andere patiënten te beschermen.

Aangezien de gevolgen per dag kunnen verschillen, werken we dit artikel regelmatig bij.
Laatste update 9 juni 2020.

Waarschuwing: Meld je klachten nog steeds!

We willen ervoor waarschuwen dat het risico van het NIET melden van klachten (bijvoorbeeld het minder voelen van de bewegelijkheid je baby) of het NIET komen bevallen in het ziekenhuis (terwijl daar wel een indicatie voor is), vele malen groter kan zijn dan het risico dat je besmet raakt met het corona virus.

We begrijpen natuurlijk dat je angstig bent in deze lastige tijd, maar we willen voorkomen dat door deze angst er onnodige schade bij jou of je baby ontstaat.

Ga je naar de verloskundige of gynaecoloog en denk je dat je misschien besmet bent met het Coronavirus? Bel dan eerst met de verloskundige of het ziekenhuis voordat je erheen gaat.

Maatregelen verloskundige controles

De maatregelen verschillen per verloskundige praktijk, maar het komt erop neer dat om zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen alleen de medisch noodzakelijke controles en echo’s worden gedaan. De medisch noodzakelijke verloskundige controles gaan door. Controles die nodig zijn zullen zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden.

Voorbeeld van maatregelen bij een kraamzorgburo: "Cliënten die in de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, worden in de dagen vóór deze afspraak gebeld door de verloskundige. Ben je tussen de 16-27 weken zwanger dan zijn controles medisch gezien niet noodzakelijk en deze worden dan ook niet gedaan, tenzij ze om een reden noodzakelijk worden geacht. Controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alleen je bloeddruk en je buik controleren, vragen beantwoorden we telefonisch. Vanaf 11 mei 2020 mag de partner weer mee voor controle bij de verloskundige. Alle medische echo afspraken, dus ook die van de 20-weken echo, blijven staan."

Het advies vanuit de KNOV en RIVM is om de controles minder frequent te laten plaatsvinden. Dat betekent dat de controles rond 16-24-34 weken in principe vervallen. De verloskundigenpraktijk neemt van tevoren telefonisch contact met je op, omdat er altijd een reden kan zijn, van dit advies af te wijken. Indien er geen vragen, zorgen, onzekerheden zijn, verwachten zij met een telefonisch consult te kunnen voldoen.

Zwangeren die voor hun eerste controle/intake komen, zullen ook van tevoren telefonisch benaderd worden, om de intake te doen.

Maatregelen echo’s

De mogelijkheid tot pretecho’s is versoepeld. De continuïteit van de medische zorg heeft nog steeds prioriteit, maar we zijn heel blij dat er toch weer mondjesmaat pretecho’s gemaakt worden. Ook voor pretecho’s geldt dat je partner (mits géén klachten) mee mag, echter is er ook hierbij nog géén toestemming voor overige genodigden en/of kinderen.

Zwangerschapsecho weer mét partner

De vroege echo bij de intake en de termijnecho rond 11-12 weken zal gewoon uitgevoerd worden. Ze verzoeken alle zwangeren óf alleen te komen óf alleen met je partner. Het advies is nog steeds zoveel mogelijk alleen te komen naar je afspraak, maar vanaf maandag 11 mei 2020 mag je partner (mits géén klachten) weer mee. . Geen kinderen meenemen. Bij een echo in sommige ziekenhuizen mag je niemand meenemen, je gaat dan alléén het ziekenhuis binnen. Je mag wel een videoverbinding hebben met je partner of familie. Dan is hij / zij er toch een beetje bij. Probeer om precies op tijd te komen, zodat er niet teveel mensen tegelijk in de wachtkamer zitten.

De 20 weken echo zal ook gewoon plaatsvinden in het echocentrum of ziekenhuis. Ook hierbij het verzoek aan alle zwangeren om óf alleen te komen óf met alleen partner en eventuele kinderen niet mee te nemen. Ook hier geldt, een partner meenemen wordt steeds minder vaak toegestaan.

Wat groei-echo’s betreft, wordt het beleid aangepast. Alleen de medisch noodzakelijke echo’s zullen gemaakt gaan worden. Zij nemen als praktijk contact met de zwangere op om de planning eventueel aan te passen.

ALLE MEDISCH GEZIEN NOODZAKELIJKE ECHO’S, ZULLEN GEWOON BLIJVEN PLAATSVINDEN!

Maatregelen NIPT

Update 9 juni 2020: Indien je een gesprek hebt staan aangaande NIPT en combinatietest; deze zullen telefonisch worden gedaan. Bekijk per dag of de NIPT doorgaat in jouw ziekenhuis. Het kan zijn dat in verband met code rood geen NIPT gedaan worden. In verband met het coronavirus kun je mogelijk bij minder of andere NIPT bloedafname locaties terecht, de bloedafnamelocaties voor de NIPT niet-invasieve prenatale test kunnen tijdelijk wijzigen.

Maatregelen kinkhoest

Zwangeren kunnen op het consultatiebureau nog steeds de 22 wekenprik tegen kinkhoest halen.

Maatregelen zwangerschapscursussen

Alle zwangerschapscursussen en borstvoeding cursussen in groepen zijn afgezegd. Er worden wel telefonisch of online zwangerschapscursussen gegeven. Meld je aan voor onze online zwangerschapscursus.

Maatregelen bevalling en geplande keizersnede

Update 13 mei 2020 - Er mag er bij bevallingen, naast de partner, nog één persoon aanwezig zijn. Je mag dus weer je eigen verloskundige, moeder of vriendin meenemen.

Om het ziekenhuis te ontlasten en besmetting te vermijden, kan je overwegen om thuis te bevallen indien er geen medische noodzaak is voor het ziekenhuis. Steeds meer vrouwen kiezen voor een thuisbevalling om contact te vermijden met eventuele coronapatiënten in het ziekenhuis.

Het kan zijn dat je in je eigen ziekenhuis niet terecht kan en in een ander ziekenhuis terecht komt.

Restricties Laurentius ziekenhuis Roermond: Tijdens de bevalling mag enkel de partner mee naar het MKC (Moeder Kind Centrum). Na de bevalling is er geen bezoek toegestaan. Bezoek aan de zwangere/barende/kraamvrouw is enkel toegestaan voor de partner.

Bij een thuisbevalling kan alleen je partner of één andere begeleider aanwezig zijn.

Het kan zijn dat je opnieuw nadenkt of je thuis of in het ziekenhuis wilt bevallen. Lees over de voor- en nadelen Thuis bevallen of in het ziekenhuis?. (In genoemd artikel zijn de corona veranderingen nog niet meegenomen.)

Maatregelen kraamtijd en ziekenhuisbezoek

Bezoek aan patiënten in de meeste ziekenhuizen en het kraamhotel is niet meer toegestaan, behalve voor de partner. Dat betekent dat alleen je partner op bezoek kan komen en eventuele broertjes en zusjes niet. De opa’s en oma’s, andere familie en vrienden mogen niet op kraambezoek komen in het ziekenhuis.

Kraamzorg levert gewoon kraamzorg en assisteert bij bevallingen. Alle kraamvisites worden door de verloskundigen telefonisch gedaan, tenzij er medisch een noodzaak is tot bezoek.

Tijdens de kraamzorg mocht er GEEN kraambezoek komen. Dit is nu iets versoepeld: Voor kraamvisite thuis geldt het landelijk advies van alle kraamorganisaties: één bezoeker kan worden aangewezen die tijdens de kraamweek op visite kan komen binnen het gezin als de kraamverzorgende er is. De verwachting is dat deze landelijke maatregel per half juni versoepelt wordt.

Hielprik en gehoorscreening bij je pasgeboren baby

De gehoorscreening van pasgeborenen is op 4 mei 2020 weer gestart. Sinds 24 maart 2020 was er, vanwege het coronavirus, een tijdelijke stopzetting van deze screening. Voor kinderen die de gehoorscreening hebben gemist, is er een inhaalprotocol. De JGZ Jeugdgezondheidszorg informeert de ouders hierover.

De gehoorscreening wordt meestal uitgevoerd samen met de hielprikscreening. De hielprik blijft ook doorgaan. Een tijdige hielprik is noodzakelijk, omdat de ziekten die de hielprik opspoort snel behandeld moeten worden. Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van ernstig gehoorverlies is ook belangrijk, maar kan langer wachten.

Antwoorden coronavirus

We houden meerdere malen per dag het laatste coronavirus (COVID-19) nieuws voor onze zwangeren bij. We begrijpen dat je meer vragen hebt rondom coronavirus. Lees ook onze antwoorden op coronavirus vragen: Lopen zwangere vrouwen meer risico? En lees alle interessante corona artikelen hieronder.

Zin in iets leuks? Zoek een geboortekaartje uit

Ontdek het leukste geboortekaartje voor jou!

Gratis producten meer

Win 1 jaar Pampers luiers + kinderbed
Win 1 jaar Pampers luiers + kinderbed
Zwanger? Vraag gratis de blije doos aan
Zwanger? Vraag gratis de blije doos aan
Zwanger? Vraag gratis de blije doos aan
Zwanger? Vraag gratis de blije doos aan

Beste artikelen over Coronavirus nieuws

Schrijf je nu gratis in bij ikbenZwanger

Vriendin worden van ikbenZwanger.com! Meld je aan

Je reactie op Gevolgen coronavirus zwangeren

Alleen op de knop 'Bericht plaatsen' klikken als je zelf de volledige inhoud hebt geschreven en akkoord gaat met de richtlijnen.