Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor zwangeren?

   Zwanger    Coronavirus nieuws 2020    Gevolgen coronavirus zwangeren

Wat zij de gevolgen van het coronavirus voor zwangeren?

Dit artikel beschrijft de gevolgen van het coronavirus voor zwangeren omtrent verloskundige controles, echo’s en NIPT, bevalling en geplande keizersnede en kraamtijd en ziekenhuisbezoek. Deze maatregelen kunnen enorm vervelend en ingrijpend zijn. Besef je dat zorgverleners en ziekenhuizen deze noodzakelijke maatregelen nemen om jou en andere patiënten te beschermen.

Aangezien de gevolgen per dag kunnen verschillen, werken we dit artikel regelmatig bij.
Laatste update 24 maart.

Maatregelen verloskundige controles

De maatregelen verschillen per verloskundige praktijk, maar het komt erop neer dat om zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen alleen de medisch noodzakelijke controles en echo’s worden gedaan. De medisch noodzakelijke verloskundige controles gaan door. Controles die nodig zijn zullen zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden.

Voorbeeld van maatregelen bij een kraamzorgburo: "Cliënten die in de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, worden in de dagen vóór deze afspraak gebeld door de verloskundige. Ben je tussen de 16-27 weken zwanger dan zijn controles medisch gezien niet noodzakelijk en deze worden dan ook niet gedaan, tenzij ze om een reden noodzakelijk worden geacht. Controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alleen je bloeddruk en je buik controleren, vragen beantwoorden we telefonisch. Wij vragen je daarnaast ook om alléén naar deze controle te komen en geen kinderen of partner mee te nemen. Alle medische echo afspraken, dus ook die van de 20-weken echo, blijven staan."

Het advies vanuit de KNOV en RIVM is om de controles minder frequent te laten plaatsvinden. Dat betekent dat de controles rond 16-24-34 weken in principe vervallen. De verloskundigenpraktijk neemt van tevoren telefonisch contact met je op, omdat er altijd een reden kan zijn, van dit advies af te wijken. Indien er geen vragen, zorgen, onzekerheden zijn, verwachten zij met een telefonisch consult te kunnen voldoen.

Zwangeren die voor hun eerste controle/intake komen, zullen ook van tevoren telefonisch benaderd worden, om de intake te doen.

Wat is medisch noodzakelijk? Een simpele stelregel die je kan hanteren is: ‘als de consultatie 12 weken uitgesteld kan worden, is ze niet dringend’.

Maatregelen echo’s

De pretecho’s gaan voorlopig niet door. Alle pretecho bureaus zijn per direct gesloten. De belangrijkste medisch noodzakelijke echo's bij de echoscopie gaan echter wel door.

De vroege echo bij de intake en de termijnecho rond 11-12 weken zal gewoon uitgevoerd worden. Ze verzoeken alle zwangeren óf alleen te komen óf alleen met je partner. Een partner meenemen wordt steeds minder vaak toegestaan. Geen kinderen meenemen. Bij een echo in sommige ziekenhuizen mag je niemand meenemen, je gaat dan alléén het ziekenhuis binnen. Je mag wel een videoverbinding hebben met je partner of familie. Dan is hij / zij er toch een beetje bij.

De 20 weken echo zal ook gewoon plaatsvinden in het echocentrum of ziekenhuis. Ook hierbij het verzoek aan alle zwangeren om óf alleen te komen óf met alleen partner en eventuele kinderen niet mee te nemen. Ook hier geldt, een partner meenemen wordt steeds minder vaak toegestaan.

Wat groei-echo’s betreft, wordt het beleid aangepast. Alleen de medisch noodzakelijke echo’s zullen gemaakt gaan worden. Zij nemen als praktijk contact met de zwangere op om de planning eventueel aan te passen.

ALLE MEDISCH GEZIEN NOODZAKELIJKE ECHO’S, ZULLEN DUS GEWOON PLAATSVINDEN!

Maatregelen NIPT

Indien je een gesprek hebt staan aangaande NIPT en combinatietest; deze zullen telefonisch worden gedaan. Bekijk per dag of de NIPT doorgaat in jouw ziekenhuis. Het kan zijn dat in verband met code rood geen NIPT gedaan worden. In verband met het coronavirus kun je mogelijk bij minder of andere NIPT bloedafname locaties terecht.

Maatregelen zwangerschapscursussen

Alle zwangerschapscursussen en borstvoeding cursussen in groepen zijn afgezegd. Er worden wel telefonisch of online zwangerschapscursussen gegeven. Meld je aan voor onze online zwangerschapscursus.

Maatregelen bevalling en geplande keizersnede

Om het ziekenhuis te ontlasten en besmetting te vermijden, kan je overwegen om thuis te bevallen indien er geen medische noodzaak is voor het ziekenhuis. Steeds meer vrouwen kiezen voor een thuisbevalling om contact te vermijden met eventuele coronapatiënten in het ziekenhuis.

Het kan zijn dat je in je eigen ziekenhuis niet terecht kan en in een ander ziekenhuis terecht komt. Ze willen dat je (als dat kan) zo snel mogelijk weer naar huis gaat in verband met bedbezetting.

Wilhelminaziekenhuis Assen: Geen bevalling meer door eigen verloskundige. Eerstelijns verloskundigen mogen niet meer in het ziekenhuis komen. Zwangere vrouwen kunnen dus niet meer kunnen bevallen in het ziekenhuis onder begeleiding van hun eigen verloskundige. Het is of thuis bevallen of een klinische bevalling in het ziekenhuis. De eigen verloskundige komt niet meer mee.

Restricties Laurentius ziekenhuis Roermond: Tijdens de bevalling mag enkel de partner mee naar het MKC (Moeder Kind Centrum). Na de bevalling is er geen bezoek toegestaan. Bezoek aan de zwangere/barende/kraamvrouw is enkel toegestaan voor de partner.

Bij een thuisbevalling kan alleen je partner of één andere begeleider aanwezig zijn.

Het kan zijn dat je opnieuw nadenkt of je thuis of in het ziekenhuis wilt bevallen. Lees over de voor- en nadelen Thuis bevallen of in het ziekenhuis?. (In genoemd artikel zijn de corona veranderingen nog niet meegenomen.)

Maatregelen kraamtijd en ziekenhuisbezoek

Bezoek aan patiënten in de meeste ziekenhuizen en het kraamhotel is niet meer toegestaan, behalve voor de partner. Dat betekent dat alleen je partner op bezoek kan komen en eventuele broertjes en zusjes niet. De opa’s en oma’s, andere familie en vrienden mogen niet op kraambezoek komen in het ziekenhuis.

Kraamzorg levert gewoon kraamzorg en assisteert bij bevallingen. Alle kraamvisites worden door de verloskundigen telefonisch gedaan, tenzij er medisch een noodzaak is tot bezoek. Tijdens de kraamzorg mag er GEEN kraambezoek komen.

Hielprik en gehoorscreening bij je pasgeboren baby

Vanaf dinsdag 24 maart wordt de gehoorscreening bij pasgeborenen tijdelijk niet uitgevoerd. Dit komt door de uitbraak van het coronavirus. Het uitstel geldt in ieder geval tot en met 6 april. De betrokken partijen onderzoeken nu hoe de gehoorscreening alsnog kan plaatsvinden. Ouders worden geïnformeerd zodra dit duidelijk is.

De gehoorscreening wordt meestal uitgevoerd samen met de hielprikscreening. De hielprik blijft wél doorgaan. Een tijdige hielprik is noodzakelijk, omdat de ziekten die de hielprik opspoort snel behandeld moeten worden. Met de gehoorscreening wordt ernstig gehoorverlies opgespoord. De behandeling van ernstig gehoorverlies is ook belangrijk, maar kan langer wachten.

Antwoorden coronavirus

We houden meerdere malen per dag het laatste coronavirus (COVID-19) nieuws voor onze zwangeren bij. We begrijpen dat je meer vragen hebt rondom coronavirus. Lees ook onze antwoorden op coronavirus vragen: Lopen zwangere vrouwen meer risico? En lees alle interessante corona artikelen hieronder.

Wanneer bel je je huisarts?

Ik ben ziek. Kan dat het nieuwe coronavirus zijn?

Lees ons artikel Hoe herken ik het coronavirus? Wat zijn de symptomen? voor een uitgebreide beschrijving van de corona symptomen en vergelijk de 'gewone' griep en verkoudheid symptomen met corona.

Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.

  • Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
  • Mijd sociaal contact.
  • Beperk bezoek aan kwetsbare personen.
  • Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten.

Dit zijn de huidige richtlijnen van RIVM op 24 maart 2020. De richtlijnen kunnen veranderen. Check https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-gezondheid voor de meest actuele richtlijnen.

Update coronavirus

We volgen de coronavirus ontwikkelingen nauwlettend en proberen je van accurate betrouwbare informatie te voorzien. De informatie is niet bedoeld om paniek te zaaien, maar om je informeren zodat jij de juiste beslissingen kunt nemen voor jezelf en je baby. Je kunt ons daarbij enorm helpen door nieuwe informatie met bronvermelding te mailen naar redactie@ikbenzwanger.com.

Heb je vragen over het coronavirus? Je kunt terecht bij het landelijke publieksinformatienummer van de overheid 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351. In België is 0800 14 689 het algemeen informatienummer van de FOD Volksgezondheid, bereikbaar van 8 tot 20 uur.

Even zin in iets leuks? Zoek een geboortekaartje uit

Welk geboortekaartje past het best bij de voornaam van je keuze? Bekijk de voorbeelden en ontdek het zelf!

Schrijf je nu gratis in bij ikbenZwanger

Vriendin worden van ikbenZwanger.com! Meld je aan

Je reactie op Gevolgen coronavirus zwangeren

Alleen op de knop 'Bericht plaatsen' klikken als je zelf de volledige inhoud hebt geschreven en akkoord gaat met de richtlijnen.