Waar in Nederland kan je het beste wonen? Luchtverontreiniging

   Zwanger    Coronavirus nieuws    Coronavirus en luchtkwaliteit

Pleidooi voor een gezondere aarde

Overal ter wereld komt het coronavirus voor, maar de gebieden met veel luchtverontreiniging (stikstofdioxide, fijnstof en ozon) worden op dit moment het hardst getroffen. Is dit toeval? Komt het doordat daar ook de bevolkingsdichtheid groot is?

"Luchtvervuiling kan hoge bloeddruk, diabetes en luchtwegaandoeningen veroorzaken, aandoeningen die artsen ook beginnen te koppelen aan hogere sterftecijfers voor Covid-19", schrijft EPHA. RIVM schrijft al in 2011: "Blootstelling aan NO2 (stikstofdioxide) kan mogelijk luchtwegklachten en -aandoeningen veroorzaken of verergeren."

fijnstof pm25 wereldkaart

Een onderzoek uit 2003 naar slachtoffers van het coronavirus SARS wees uit dat patiënten in regio's met matige luchtverontreiniging al 84% meer kans hadden om te overlijden dan in regio's met lage luchtverontreiniging.

Satellietbeelden laten nu in alle landen, die in een lockdown situatie zitten, een opmerkelijke daling van de NO2-vervuiling (stikstofdioxide) zien. Dat is super, maar de gezondheidsschade is al aangericht.

Verontreinigende stoffen

Door de Wereldgezondheidsorganisatie worden deze stoffen als het meest schadelijk beschouwd en is het bewijs van gezondheidseffecten het sterkst (WHO, 2013a): deeltjes met een diameter van minder dan 2,5 µm (PM2), stikstofdioxide (NO2) en ozon op leefniveau (O3).

Luchtverontreiniging is een complexe mix van verschillende verontreinigende stoffen, dus de effecten die aan één verontreinigende stof worden toegeschreven, kunnen gedeeltelijk door een aantal andere worden veroorzaakt. Gezondheidsdeskundigen beschouwen de hierboven genoemde verontreinigende stoffen als proxy's voor het hele mengsel.

PM2.5 is met name een robuuste indicator gebleken voor het risico dat gepaard gaat met blootstelling aan fijnstof uit verschillende bronnen en in verschillende omgevingen.

Amerika - luchtverontreiniging en corona correlatie

fijnstof pm25 amerika kaart

Amerika

Amerika luchtverontreiniging fijnstof PM2.5.

amerika corona kaart

Amerika corona gevallen per datum 1 april. Vergelijk de afbeeldingen luchtverontreiniging en corona gebieden in Amerika.

China - luchtverontreiniging en corona correlatie

China

China fijnstof pm25 kaart

China luchtverontreiniging fijnstof PM2.5.

china corona kaart

China corona gevallen per datum 1 april. Vergelijk de afbeeldingen luchtverontreiniging en corona gebieden in China. https://www.mapbox.cn/coronavirusmap/#3.35/28.47/109.74

Europa - Vergelijk de afbeeldingen luchtverontreiniging en corona gebieden

luchtverontreiniging europa

Gegeven deze kaart van de luchtverontreiniging in Europa, zullen Noord Italië en de landen in de lijn Griekenland - Polen het zwaar krijgen. Maar ook Nederland en België zullen de dans niet volledig kunnen ontspringen.

Italie corona kaart

Specifiek kijken naar Italië kun je de kaart van het aantal coronapatiënten bijna op de kaart met luchtverontreiniging leggen, zo precies komt het overeen.

11.000 minder sterfgevallen in Europa als gevolg van schone lucht

luchtkwaliteit europa

Update 4 mei 2020 - Uit een nieuwe studie van het Centrum voor onderzoek naar energie en schone lucht is gebleken dat de afsluiting van Europa leidt tot minder sterfgevallen als gevolg van luchtverontreiniging. Hoewel COVID-19 in Europa een verschrikkelijk dodental eist, bleek uit het onderzoek dat naar schatting 11.000 voortijdige sterfgevallen werden vermeden als gevolg van verbeteringen in de luchtkwaliteit van het continent.

PM 2,5-niveaus zijn met 10 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, waardoor mensen met aandoeningen zoals astma gemakkelijker kunnen ademen. Het onderzoek schatte dat 2.083 voortijdige sterfgevallen als gevolg van luchtverontreiniging in Duitsland zijn vermeden, samen met 1.752 in het VK en 1.490 in Italië.

Nederland - Vergelijk luchtverontreiniging en corona

ziekenhuis COVID19 patinten per gemeente

Corona patiënten

In het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente tot en met 28-1-2021.

We vinden het opvallend dat de kaart met de fijnste fijnstof (pm2,5) sterkte overeenkomst toont met de grootste uitbraak van COVID-19. En daar waar de fijnstof geen verduidelijking biedt, dat in die gebieden veel religieuze bezoeken plaatsvonden, waar veelal oudere mensen in groepen bijeen komen. Vergelijk zelf de verschillende kaarten van Nederland.

kaart Fijnstof pm25 RIVM

Fijnstof (pm2,5) concentratie

De kaart van Nederland met daarop getoond de fijnstof (pm2,5) concentratie (RIVM 2017) en de corona patiënten kaart toont opmerkelijke paralellen. Echt fijne fijnstof, genaamd PM2.5, is samen met stikstofdioxide (NO2) en ozon niet heel gezond voor je.

Zelf kijken? Zie https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten en klik op Lucht.

Fijnstof is een verzamelnaam voor kleine, met het blote oog onzichtbare, deeltjes die in de lucht zweven. Deze deeltjes verschillen in oorsprong, grootte en samenstelling. Fijnstof is het onderdeel van luchtverontreiniging dat voor de meeste gezondheidseffecten zorgt. Hoe kleiner de deeltjes zijn hoe dieper ze in de longen terecht komen en hoe meer schade ze kunnen aanrichten.

intensieve veeteelt

Fijnstof komt niet alleen uit Nederland, maar ook uit het buitenland. Bronnen van fijnstof zijn:
- verkeer en scheepvaart;
- industrie;
- intensieve veehouderij (=Megastallen, op de kaart de rode vlekken!);
- huishoudens, bijvoorbeeld gebruik van een allesbrander, open haard of barbecue;
- natuurlijke bronnen, bijvoorbeeld zeezout, fijne zanddeeltjes en opwaaiend bodemstof.

religieus Nederland kaart

Religieuze diensten bezoeken

De gemeenten verschillen in deelname aan religieuze diensten. De frequentste kerkgangers (30 procent of meer) bevinden zich in de gemeenten die van oudsher de Bible Belt vormen, een vrijwel aaneengesloten strook gemeenten die loopt van Zeeland tot het noorden van Overijssel. In elf gemeenten gaat in de periode 2010–2015 nog meer dan de helft naar een dienst. Veruit de meeste kerkgangers wonen in Urk (94 procent).

De meeste kerkbezoekers zijn behoorlijk op leeftijd en dus een risicogroep in deze corona-tijd.

Nederland - Vergelijk kaarten met corona

De onderstaande kaarten hebben we ook proberen te vergelijken met de corona uitbraak kaart van Nederland, maar zien we tot nog toe geen paralellen.

stikstofdioxide Nederland kaart

Stikstofdioxide (NO2)

Op de kaart van Nederland zie je de cijfers stikstofdioxide (NO2) uit 2017 van het RIVM.

Stikstofdioxide ontstaat bij verbranding. In de buitenlucht is het verkeer is de belangrijkste bron van stikstofdioxide. Stikstofdioxide is een stof die makkelijk kan worden gemeten. Als de concentratie stikstofdioxide hoog is, dan is de concentratie van andere uitlaatgassen van verkeer vaak ook hoog. Daarom wordt stikstofdioxide vaak gebruikt als maat voor de luchtvervuiling door het verkeer.

bevolkingsdichtheid Nederland kaart

Bevolkingsdichtheid

Interessant is de vergelijking van de bevolkingsdichtheid in Nederland en de in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente. De afbeelding hiernaast toont de bevolkingsdichtheid en de eerste afbeelding in deze paragraaf toont de COVID-19 patiënten. Deze kaarten relateren momenteel niet.

overgewicht Nederland kaart

Overgewicht per gemeente

Nu we toch bezig zijn... kan overgewicht de percentages van corona patiënten verklaren? Hoe donkerder rood, hoe hoger het percentage overgewicht in die gemeente. Wil je meer kaarten en infographics bekijken, dan is deze pagina over onze Nederlandse leefstijl erg informatief: volksgezondheidenzorg.info/verantwoording/infographics/overzicht-infographics .

ademhalingswegen Nederland kaart

Sterfte aan ziekten van ademhalingswegen

Regio's met een lage sterfte aan ziekten van de ademhalingswegen concentreren zich in het westen van Nederland. In de Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Zeeland het laagste sterftecijfer aan ziekten van de ademhalingswegen gemeld. Het hoogste sterftecijfer aan ziekten van de ademhalingswegen is geregistreerd in de regio Twente. Binnen de groep van ziekten van ademhalingswegen vallen longontsteking en COPD. Bron https://www.volksgezondheidenzorg.info .

ouderen Nederland kaart

65-plussers per gemeente

In Nederland is in 2018 bijna 19% van de bevolking 65 jaar of ouder (zo'n 3,2 miljoen mensen). Het percentage 65-plussers verschilt sterk per gemeente. In Urk en Utrecht wonen weinig ouderen. In Bergen (NH.) en Laren is bijna een derde van de bevolking 65 jaar of ouder. In het algemeen is het percentage ouderen het laagst in de grotere steden en omliggende gemeenten met veel nieuwbouwwijken. Dit komt doordat veel jongeren naar de stad verhuizen voor studie of werk, en later vaak naar de randgemeenten zodra ze kinderen krijgen. In perifere gebieden zoals Zuid-Limburg, Oost-Groningen en Zeeland is het aandeel ouderen hoog. Hier is duidelijk te zien dat jongeren die zijn weggetrokken vaak niet terugkeren.

België - Vergelijk de afbeeldingen luchtverontreiniging en corona gebieden

corona Belgie kaart

De afbeelding toont het aantal corona patiënten per gebied in België per 1 april.

Belgie fijnstof pm25 kaart

Deze afbeelding toont de luchtverontreiniging van fijnstof PM2.5 in België.

Vergelijk de afbeeldingen luchtverontreiniging en corona gebieden...

Luchtvervuiling verlagen in strijd tegen toekomstige pandemieën

Dr. Sara De Matteis, universitair hoofddocent in Italië en lid van Environmental Health Committee vertelt: “De luchtkwaliteit in de stad is de afgelopen halve eeuw verbeterd, maar de dampen van benzine en vooral dieselvoertuigen blijven een serieus probleem.

Zelfs de nieuwste dieselmotoren stoten gevaarlijke vervuilingsniveaus uit. Patiënten met chronische long- en hartaandoeningen, veroorzaakt of verergerd door langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging, zijn minder goed in staat longinfecties te bestrijden en hebben meer kans om te overlijden. Dit is waarschijnlijk ook het geval voor Covid-19.

Door de luchtvervuiling te verlagen, kunnen we de meest kwetsbaren helpen in hun strijd tegen deze en mogelijke toekomstige pandemieën.”

Luchtverontreiniging is het grootste risico voor de gezondheid

Luchtverontreiniging is volgens de EER het grootste risico voor de gezondheid van het milieu in Europa en het grootste in steden. Fijnstof (PM), stikstofdioxide (NO?) en ozon op leefniveau (O?) veroorzaken de meeste schade en leiden jaarlijks tot ongeveer 400.000 vroege sterfgevallen.

Een hotspot is Noord-Italië, het centrum van de Europese uitbraak van Coronavirus. De stedelijke NO?-vervuiling is voornamelijk het gevolg van verkeer, vooral van dieselvoertuigen, die ook een belangrijke bron van fijnstof zijn. Sinds de millenniumwisseling is het aandeel dieselvoertuigen in heel Europa sterk gestegen, waarvan er vele niet voldeden aan de Europese luchtverontreinigingsnormen.

Basisinvestering voor een gezondere toekomst

Sascha Marschang, waarnemend secretaris-generaal van EPHA, zei: “De lucht klaart misschien op in Italië, maar de schade is al aangericht aan de menselijke gezondheid en het vermogen van mensen om infecties te bestrijden.

Regeringen hadden lang geleden al chronische luchtverontreiniging moeten aanpakken, maar hebben de economie voorrang gegeven boven gezondheid door de auto-industrie te verzachten.

Als deze crisis voorbij is, moeten beleidsmakers de maatregelen versnellen om vervuilende voertuigen van onze wegen te krijgen. De wetenschap vertelt ons dat epidemieën zoals Covid-19 steeds vaker zullen voorkomen. Het opruimen van de straten is dus een basisinvestering voor een gezondere toekomst. ”

Bron https://epha.org/coronavirus-threat-greater-for-polluted-cities/

Luchtvervuiling in Nederland is verbeterd

De luchtvervuiling in Nederland is sterk verbeterd sinds we allemaal thuisblijven.

Luchtvervuiling Nederland verbeterd corona

Laten we samen zorgen voor een betere leefomgeving

Lieve mensen, laten we zo snel mogelijk zorgdragen voor een betere leefomgeving met significant minder luchtverontreiniging. Minder vervuilende auto's, minder verkeer. Daarmee zorgen we voor een betere toekomst voor onszelf en onze kinderen.

Geïnteresseerd geraakt? Lees het hoofdstuk https://www.eea.europa.eu/themes/air . Via https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index/index en https://aqicn.org/map/asia/ kun je de luchtkwaliteit real time bekijken.

Luchtvervuiling verbeterd corona

Zin in iets leuks? Zoek een geboortekaartje uit

Ontdek het leukste geboortekaartje voor jou!

Gratis producten meer

Gratis Zwanger- en Babybox aanvragen
Gratis Zwanger- en Babybox aanvragen
De Roze Doos
De Roze Doos
Gratis de blije doos NU met Nijntje rammelaar
Gratis de blije doos NU met Nijntje rammelaar

Beste artikelen over Coronavirus nieuws

Schrijf je nu gratis in bij ikbenZwanger

Vriendin worden van ikbenZwanger.com! Meld je aan

Je reactie op Coronavirus en luchtkwaliteit

Alleen op de knop 'Bericht plaatsen' klikken als je zelf de volledige inhoud hebt geschreven en akkoord gaat met de richtlijnen.