Wat als ik ziek word van het coronavirus terwijl ik zwanger ben?

   Zwanger    Coronavirus nieuws    Wat als ik zwanger ziek word?

Eerst even dit

Voordat je dit artikel gaat lezen, willen we je vermelden dat de informatie in dit artikel komt van het ROCG in Engeland met de informatie die bekend was op 18 maart 2020. Het Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) werkt aan het verbeteren van de gezondheidszorg voor vrouwen overal, door normen te stellen voor de klinische praktijk, artsen training en levenslang leren te bieden en te pleiten voor de gezondheidszorg van vrouwen wereldwijd. Bron https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/

Ook hebben we de lijst met veelgestelde vragen over het Corona virus, speciaal voor zwangeren opgesteld door de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) samen met de NVOG (De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) gebruikt.

We gebruiken deze informatie, aangezien de site van het RIVM alleen dit vermeldt: 'Ik ben zwanger, moet ik me extra zorgen maken? Nee. We zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Met de gegevens die nu bekend zijn, lijken de gevolgen van een infectie met COVID-19 bij een zwangere vrouw niet anders voor het kind en de moeder dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken.'

Het kan zijn dat de huidige richtlijnen iets afwijken van dit artikel omdat de richtlijnen in loop der tijd veranderen.

Welk effect heeft coronavirus op zwangere vrouwen?

Zwangere vrouwen lijken niet ernstiger ziek te zijn als ze coronavirus ontwikkelen dan de algemene bevolking. Aangezien dit een nieuw virus is, is het nog niet duidelijk hoe het u kan beïnvloeden. Verwacht wordt dat de overgrote meerderheid van de zwangere vrouwen slechts milde of matige verkoudheid / griepachtige symptomen zal ervaren.

Ernstigere symptomen zoals longontsteking lijken vaker voor te komen bij oudere mensen, mensen met een verzwakt immuunsysteem of langdurige aandoeningen. Er zijn op dit moment geen sterfgevallen gemeld bij zwangere vrouwen door coronavirus.

Als je zwanger bent, ben je gevoeliger voor infecties dan een vrouw die niet zwanger is. Als je een onderliggende aandoening heeft, zoals astma of diabetes, ben je mogelijk onwel als je het coronavirus hebt. Bron ROCG

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is. Bron KNOV

Welk effect heeft coronavirus op mijn baby als ik de diagnose krijg?

Omdat dit een heel nieuw virus is, beginnen we er net over te leren. Er is geen bewijs dat een verhoogd risico op een miskraam suggereert. Er is ook geen bewijs dat het virus tijdens de zwangerschap op jouw zich ontwikkelende baby kan overgaan (dit wordt verticale overdracht genoemd). Het wordt daarom onwaarschijnlijk geacht dat als je het virus hebt, dit afwijkingen bij je baby zal veroorzaken. Bron ROCG

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er GEEN aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is. Bron KNOV

Sommige baby's van vrouwen met symptomen van coronavirus in China zijn te vroeg geboren. Het is onduidelijk of coronavirus dit heeft veroorzaakt of dat de artsen de beslissing hebben genomen om de baby vroeg te laten geboren omdat de vrouw ziek was. Als we meer te weten komen over het risico van vroeggeboorte en coronavirusinfectie, zullen we deze informatie bijwerken.

Lees ons artikel Feit of fabel: baby geboren met coronavirus

Kan de baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie). Bron KNOV

Wat kan ik doen om mijn risico op coronavirus te verkleinen?

Het belangrijkste is om je handen regelmatig en effectief te wassen zodra je van openbare plaatsen naar huis of werkplek gaat. Er is nuttig advies op de RIVM-website over de beste manier om het infectierisico te verminderen, niet alleen voor coronavirus, maar ook voor andere zaken zoals verkoudheid en griep.

Wat moet ik doen als ik denk dat ik coronavirus heb of is blootgesteld?

Je moet contact opnemen met de verloskundige die voor je zwangerschap zorgt om hen te informeren dat je symptomen hebt die wijzen op het coronavirus, vooral als je de komende 7 dagen routinematige afspraken hebt.

Als je je zorgen maakt over het welzijn van jezelf of je ongeboren baby tijdens je periode van zelfisolatie, neem dan contact op met je verloskundige. Zij zullen je verder adviseren, inclusief of je naar het ziekenhuis moet.

Lees ons artikel Hoe herken ik het coronavirus? Wat zijn de symptomen? met duidelijke uitleg van de verschillen tussen griep of verkoudheid en corona (COVID-19). En lees het hoofdstuk 'Wanneer bel je je huisarts?' onderaan deze pagina.

Hoe word ik getest op coronavirus?

Het proces voor het diagnosticeren van coronavirusinfectie verandert snel. De huisarts zal niet meer iedereen testen die mogelijk COVID-19 heeft. Als mensen klachten hebben die op COVID-19 wijzen, moeten ze thuis blijven totdat ze minstens 24 uur geen klachten hebben. De (huis)arts zal bepalen of iemand met klachten getest moet worden. Dit zijn vooral mensen uit kwetsbare groepen die meer risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juist behandeling belangrijk is om zeker te weten of ze COVID-19 hebben. De huisarts volgt hierin de richtlijn van het RIVM.

Als je een test nodig hebt, word je op dezelfde manier getest als iedereen die wordt getest, ongeacht of je zwanger bent. Momenteel omvat de test uitstrijkjes uit je mond en neus. Mogelijk word je ook gevraagd om sputum op te hoesten, een mengsel van speeksel en slijm.

Wat moet ik doen als ik positief test op coronavirus?

Als je positief test op coronavirus, moet je contact opnemen met je verloskundige of prenatale team om hen op de hoogte te stellen van je diagnose. Als je geen symptomen of milde symptomen hebt, wordt geadviseerd om thuis te herstellen. Als je ernstigere symptomen hebt, word je mogelijk behandeld in een ziekenhuis. de regels van zelfisolatie zijn hetzelfde als voor iedereen.

Kan ik mijn prenatale afspraken nog bijwonen als ik in zelfisolatie ben?

Je moet contact opnemen met je verloskundige of prenatale kliniek om hen te informeren dat je je momenteel in isolatie bevindt voor mogelijk / bevestigd coronavirus en om advies te vragen over de prenatale afspraken.

Het is waarschijnlijk dat routinematige prenatale afspraken zullen worden uitgesteld tot de isolatie eindigt. Als je verloskundige of arts aangeeft dat je afspraak niet kan wachten, dan worden de nodige afspraken gemaakt om je te zien. Mogelijk word je bijvoorbeeld gevraagd om op een ander tijdstip of in een andere kliniek aanwezig te zijn om andere patiënten te beschermen.

Wat gebeurt er nadat ik ben hersteld van het coronavirus?

Als je een bevestigd coronavirusinfectie hebt, wordt 14 dagen na je herstel een echografie gemaakt om te controleren of je baby gezond is. Deze periode van 14 dagen kan worden verkort, naarmate er meer informatie beschikbaar komt over hoe geïnfecteerde mensen herstellen. Vraag bij je verloskundige naar de regels die op dit moment gelden.

Als je bent hersteld van het coronavirus en negatief bent getest op het virus voordat je gaat bevallen, wordt de plaats en de manier waarop je bevalt niet beïnvloed door je vorige ziekte.

Wat moet ik doen als ik me niet lekker voel of me zorgen maak over mijn baby tijdens zelfisolatie?

Zwangere vrouwen wordt aangeraden om geen triage-afdelingen of spoedeisende hulp te bezoeken, tenzij ze dringende zwangerschap of medische zorg nodig hebben.

Als je je zorgen maakt over het welzijn van jezelf of je ongeboren baby tijdens de periode van zelfisolatie, neem dan contact op met je verloskundige. Zij zullen je adviseren, inclusief of je naar het ziekenhuis moet.

Als aanwezigheid op de kraamafdeling of het ziekenhuis wordt geadviseerd, wordt zwangere vrouwen verzocht om met privévervoer te reizen of ziekenhuisvervoer te regelen en eenmaal ter plaatse te waarschuwen voordat ze het ziekenhuis binnenkomen.

Zal zelfisoleren van invloed zijn op de plek waar ik ga bevallen?

Zal het zelfisoleren van vermoedelijk of bevestigd coronavirus van invloed zijn op de plek waar ik bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies. Bron KNOV

Als voorzorgsmaatregel worden zwangere vrouwen met een vermoed of bevestigd coronavirus tijdens de bevalling geadviseerd om naar een verloskundige afdeling voor de geboorte te gaan, waar de baby kan worden gecontroleerd met behulp van continue elektronische foetale monitoring, en je zuurstofniveau kan elk uur worden gecontroleerd.

De continue foetale monitoring is om te controleren hoe je baby met de bevalling omgaat. Aangezien continue foetale monitoring alleen kan plaatsvinden op een verloskundige afdeling, waar artsen en verloskundigen aanwezig zijn, wordt het momenteel afgeraden om thuis te bevallen of in een verloskundige geleide afdeling, waar alleen verloskundigen aanwezig zouden zijn.

We zullen dit advies voortdurend up-to-date houden wanneer er nieuw bewijsmateriaal naar voren komt.

Zal zelfisoleren van invloed zijn op de manier waarop ik ga bevallen?

Er is momenteel geen bewijs dat suggereert dat je niet vaginaal kunt bevallen of dat het veiliger is om een keizersnede te krijgen als je coronavirus heeft vermoed of bevestigd, dus je geboorteplan moet zo nauwkeurig mogelijk worden gevolgd op basis van je wensen.

Als je je heel slecht voelt en je ademhalingsaandoening (ademhaling) suggereert dat dringende bevalling nodig is, kan een keizersnede worden aanbevolen.

Er zijn geen aanwijzingen dat vrouwen met een vermoed of bevestigd coronavirus geen ruggenprik of ruggengraat kunnen hebben. Het gebruik van Entonox (gas en lucht) kan echter de aerosolisering en verspreiding van het virus verhogen, dus je medisch team zal alle opties met je bespreken tijdens de vroege bevalling om ervoor te zorgen dat je op de hoogte bent van de beschikbare opties voor pijnverlichting.

Wordt mijn baby getest op coronavirus?

Ja, als je vermoed of bevestigd het coronavirus hebt op het moment dat je baby wordt geboren, wordt je baby getest op coronavirus.

Kan ik bij mijn baby blijven / huid-op-huid geven als ik coronavirus vermoed of bevestigd heb?

Ja, als dat jouw keuze is. Mits je baby gezond is en geen zorg nodig heeft op de neonatale afdeling, word je na de bevalling bij elkaar gehouden.

Er zijn enkele rapporten uit China die suggereren dat vrouwen met bevestigd coronavirus is aangeraden om gedurende 14 dagen van hun baby te scheiden. Dit kan echter mogelijk negatieve effecten hebben op het voeden en de hechting.

Er moet een discussie plaatsvinden over de risico's en voordelen tussen jou en je gezin en de artsen die voor je baby zorgen (neonatologen) om de zorg voor je baby te individualiseren. Deze begeleiding kan veranderen naarmate kennis evolueert.

Kan ik mijn baby borstvoeding geven als ik coronavirus heb vermoed of bevestigd?

Ja. Op dit moment is er geen bewijs dat het virus in moedermelk kan worden overgedragen, dus men is van mening dat de algemeen erkende voordelen van borstvoeding opwegen tegen de mogelijke risico's van overdracht van coronavirus via moedermelk.

Het belangrijkste risico van borstvoeding is nauw contact tussen jou en je baby, omdat je besmettelijke druppeltjes in de lucht kunt delen, wat na de geboorte tot infectie van de baby leidt.

Er moet een discussie plaatsvinden over de risico's en voordelen van borstvoeding tussen jou en je familie en je kraamteam. Deze begeleiding kan veranderen naarmate kennis evolueert. Lees verder in het artikel Mag ik borstvoeding geven als ik corona heb?.

Ik heb meer vragen!

Lees meer informatie over Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor zwangeren en bekijk of je vraag staat tussen de Vragen en antwoorden voor zwangeren.

Zin in iets leuks? Zoek een geboortekaartje uit

Ontdek het leukste geboortekaartje voor jou!

Gratis producten meer

Zwanger? Vraag gratis de blije doos aan
Zwanger? Vraag gratis de blije doos aan
Gratis de blije doos NU met Nijntje rammelaar
Gratis de blije doos NU met Nijntje rammelaar
Gratis Zwanger- en Babybox aanvragen
Gratis Zwanger- en Babybox aanvragen

Beste artikelen over Coronavirus nieuws

Schrijf je nu gratis in bij ikbenZwanger

Vriendin worden van ikbenZwanger.com! Meld je aan

Je reactie op Wat als ik zwanger ziek word?

Alleen op de knop 'Bericht plaatsen' klikken als je zelf de volledige inhoud hebt geschreven en akkoord gaat met de richtlijnen.