Dit is waarom Nederland per direct in lockdown moet gaan

   Zwanger    Coronavirus nieuws 2020    Lockdown of maximale controle?

In lockdown gaan betekenis

Wat betekent in lockdown gaan?

Een echte coronavirus lockdown betekent: Niemand mag meer de straat op, behalve voor werk, boodschappen en de dokter. Agenten en het leger controleren de straten.
In Frankrijk vertelt Macron het als volgt: "Het is oorlog en we hebben te maken met een onzichtbare vijand."
Landen in lockdown door het coronavirus zijn momenteel China (gedeeltelijk opgeheven), Zuid-Korea, Italië, Spanje, Frankrijk, Tsjechië en Oostenrijk.

Wat betekent social distancing?

Social distancing betekent: alle maatregelen die genomen worden om contacten tussen personen te verminderen om daarmee de kans op besmetting te verkleinen. Bijvoordeeld de 1,5 meter uit elkaar blijven, thuiswerken en niet noodzakelijke sociale contacten vermijden. Lees verder over Social distancing waarom 1,5 meter?

Wat betekent maximale controle?

Nederland zet in op maximale controle. Dat betekent dat Nederland probeert exponentiële stijging van het coronavirus te voorkomen door middel van social distancing. De verwachting is dat de meeste Nederlanders uiteindelijk het coronavirus zullen krijgen. Het doel van maximale controle is de belasting op de zorg te verlagen, de kwetsbaren te beschermen, groepsimmuniteit te verkrijgen en tijd te kopen totdat een vaccin gemaakt is. De verwachting is dat het nog een jaar gaat duren voordat er coronavirus vaccin op de markt komt. Lees ook het artikel Impact van social distancing, waarom anderhalve meter?

Wat betekent groepsimmuniteit?

Hoe meer mensen immuun zijn voor een bepaalde ziekte, hoe kleiner de kans op verspreiding. Groepsimmuniteit kan je bereiken als 50%-60% van de Nederlanders afweer hebben tegen het coronavirus, immuniteit, door het virus gehad te hebben of door inënting van vaccin. Groepsimmuniteit creëert een buffer van individuen die de infectie niet kunnen overdragen naar de ouderen en kwetsbaren. De duur van de immuniteit wordt momenteel geschat op 1 jaar.

Heeft een lockdown zin?

‘Flatten the curve’, de curve van aantal besmettingen afvlakken, is essentieel om de impact van het coronavirus op het gezondheidssysteem zo laag mogelijk te houden. Om te zorgen dat onze ziekenhuizen het aantal zeer zieken kan blijven helpen.

Het voornaamste doel is om de ouderen te beschermen, de kwetsbaren onder ons, die vatbaar zijn voor het virus. Daar kunnen we zelf veel aan bijdragen door ons aan de maatregelen van de regering te houden en de adviezen van het RIVM te volgen.

corona curve afvlakken

China lockdown coronavirus

In China op 23 januari 2020 heeft de centrale regering van China een afsluiting (lockdown) opgelegd in Wuhan en andere steden in de provincie Hubei in een poging het epicentrum van een uitbraak van coronavirusziekte 2019 (COVID-19) in quarantaine te plaatsen.

De Chinese lockdown periode duurde 7 weken

Deze grafiek (data komen van https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/) toont het aantal nieuw positief geteste personen en aantal overledenen per week in China.

lockdown china corona cases curve

Tot 2 weken na de lockdown komen er dagelijks nog meer nieuwe zieken bij. Dat is niet vreemd. De eerste dagen moeten mensen wennen aan de lockdown. "De mediane incubatietijd werd geschat op 5,1 dagen (95% BI, 4,5 tot 5,8 dagen) en 97,5% van degenen die symptomen ontwikkelen, zal dit binnen 11,5 dagen (BI, 8,2 tot 15,6 dagen) na infectie doen." Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32150748.

De gemiddelde tijd van besmetting tot symptomen is 5 dagen. Na het voelen van de eerste symptomen duurt het gemiideld 7 dagen voordat sommigen een ernstigere ziekte ontwikkelen en naar het ziekenhuis gaan. Tel daar nog 2 dagen bij tot men getest is en in de statistieken verschijnt en je komt precies op twee weken. Na 2 weken zie je inderdaad een daling inzetten van het aantal nieuwe gevallen.

Drieënhalve week na de lockdown zien we een piek in het aantal overleden personen en daarna daalt het aantal nieuwe overledenen per dag. Dat klopt precies met de bewering: 'Degenen die het virus niet overleefden, stierven gemiddeld 18,5 dagen nadat de symptomen begonnen.' Bron https://www.newscientist.com/article/2236846-coronavirus-risk-of-death-rises-with-age-diabetes-and-heart-disease/.

Vanaf 11 maart keert het leven in China terug na weken van blokkering, maar vindt nog steeds plaats in de schaduw van het coronavirus. De maatregelen worden iets versoepelt... inmiddels zijn we 7 weken verder.

Italië lockdown coronavirus

In Italië begon op 9 maart de lockdown / slowdown. Op 9 maart 2020 heeft de regering van Italië onder premier Giuseppe Conte het hele land een nationale quarantaine opgelegd, waardoor het verkeer van de bevolking werd beperkt, behalve voor nood-, werk- en gezondheidsomstandigheden, als reactie op de groeiende uitbraak van COVID-19 in het land.

In Italië mogen de mensen zich enkel nog buiten hun woning begeven in volgende gevallen: Dringende medische redenen. Voorzien in primaire levensbehoeften, zoals boodschappen doen of naar de apotheek gaan. Zich van en naar het werk begeven en verplaatsingen uitvoeren die noodzakelijk zijn om de economische activiteit te garanderen.

Onderstaande grafiek toon het aantal nieuwe cases in Italië en China. De data voor Italië kloppen, maar de data van China zijn verschoven in de tijd, zodat beide curves starten op de startdatum van de lockdown. Nu kunnen we inschatten wanneer de lockdown maatregelen in Italië effect gaan hebben.

Update 24 maart. Inmiddels zijn we meer dan 14 dagen verder en zie je ook in Italië precies na twee weken de piek in het aantal nieuwe coronapatiënten. Het aantal nieuwe besmettingen in Italië dooft langzaam uit. Een lockdown heeft dus zin. We zullen de situatie in Italië zeker bijhouden.

Coronavirus curve Nederland versus China

We lopen -46 dagen achter op China en volgen een iets andere curve.

Dit zijn het aantal corona overleden personen in Nederland versus Italië waarbij de data voor Italië met -46 dagen naar voren zijn verschoven om de grafieken over elkaar te kunnen schuiven. Hiermee kunnen we ook een paar dagen vooruit kijken en voorspellingen doen voor Nederland. We hopen dat Nederland de grote problemen in Italië bespaard blijft...

Hoelang hebben we voldoende ziekenhuisbedden?

Lees ons artikel Hebben we voldoende ziekenhuisbedden? om te lezen hoelang we nog voldoende intensive care (IC) ziekenhuisbedden hebben.

Lukt 'Flatten the curve' in Nederland?

Flatten the curve, de curve van aantal besmettingen afvlakken, is essentieel om de impact van het coronavirus op het gezondheidssysteem zo laag mogelijk te houden. Om te zorgen dat de Nederlandse ziekenhuizen het aantal zieken aankunnen.

We willen het liefst dat het aantal nieuwe cases (zie de blauwe lijn) en het aantal nieuwe overledenen (zie de rode lijn) minder of gelijk is aan het aantal van de dag ervoor. Je wilt dus tussen de 0 en de 1 zitten in deze grafiek.

Hoe gemakkelijk verspreidt dit nieuwe coronavirus zich?

"Wat is de R0?" Hoe hoger de R0 (uitgesproken als r-nul), hoe sneller en uitgebreider de spreiding. Het basisreproductienummer (R0) van het nieuwe coronavirus wil zeggen: het nummer dat aangeeft hoe overdraagbaar een virus is. Het getal wat hier staat kan je vertellen dat 1 persoon gemiddelt X personen besmet. De R0 is lastig te schatten en wordt uitgerekenend dor het RIVM.

Hoe lang duurt het voordat we groepsimmuniteit hebben?

Willen we 50%-60% van de Nederlandse bevolking resistent maken en aldus groepsimmuniteit creëren, dan zullen minimaal 8714454 personen het coronavirus moeten hebben gehad.

We zitten momenteel op 11750 geteste cases. Het RIVM zegt dat ongeveer 6x zoveel mensen corona hebben gehad, wat 70500 maakt. Dat is 0,81% van de benodigde groep mensen. Kijken we naar het corona aantal van 864 overleden personen en vermengvuldigen we dat aantal met 1% (het Wuhan overlijdenspercentage was 1,4%, een griepgolf geeft 1%). Dan komen we op 86400. Dat is 0,99% van de benodigde groep mensen.

Per dag komen er tussen 7278 en 14800 geïnfecteerden bij. Blijft dit zo, dan zullen we na ongeveer 583 tot 1188 dagen groepsimmuniteit hebben gecreëerd. Dat betekent groepsimmuniteit over 2,2 tot 4,5 jaar. Gelukkig wordt er een vaccin gemaakt...!

Nederland lockdown slowdown coronavirus

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. We zien nog geen totale lockdown, wel nemen mensen voorzorgsmaatregelen en werkt de helft van de mensen thuis op vrijdag 13 maart. Op de poll 'Werk jij vandaag thuis?' op onze Facebook pagina antwoordde 48% ik werk / blijf thuis en 52% ik ben op mijn werk.

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

Update 18 maart. Slowdown. Nederland zet in op maximale controle. Dat betekent dat Nederland niet in gehele lockdown gaat, maar dat de mate van maatregelen omtrent social distancing worden aangepast aan de hand van de hoeveelheid actuele ziekenhuisopnames.

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 1. Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 2. Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Als u kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Blijf ook thuis als iemand anders in uw huishouden verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid heeft. Wanneer u of uw gezinslid 24 uur klachtenvrij is, dan kan de gezinsisolatie worden opgeheven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 3. Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 4. Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 5. Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 6. Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 7. Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 8. Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 9. Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.

De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Ziekenhuisopnames lockdown coronavirus

De mate van actuele ziekenhuisopnames en overledenen zijn de enige betrouwbare meeteenheid, aangezien we niet voldoende testen om de verspreiding in Nederland te kunnen monitoren.

We zullen de Nederlandse gegevens bijhouden om te kijken of Nederlandse dezelfde curve gaat vertonen als China of Italië. Aangezien we aansturen op maximale controle en niet een total lockdown, verwachten we dat we kunnen rekenen op meer dan 7 weken.

Loop ik als zwangere meer risico?

België lockdown coronavirus

In België gelden op 18 maart 2020 strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het is de bedoeling dat mensen zich niet meer verplaatsen, tenzij dat écht nodig is. Wie zich niet aan de maatregelen houdt, riskeert wel degelijk vervolging. Iedereen moet sociale contacten zoveel mogelijk vermijden. Indien een fysiek contact noodzakelijk is, wordt gevraagd om anderhalve meter afstand te bewaren.

De regeling voor scholen blijft onveranderd: de lessen zijn opgeschort, maar er wordt opvang voorzien voor kinderen van ouders die in de medische en de gezondheidssector werken of die instaan voor de openbare veiligheid. Ook kinderen die alleen door ouderen kunnen worden opgevangen, kunnen nog steeds in de scholen terecht. Ook de crèches blijven open. Lees verder in het artikel update België lockdown coronavirus.

Wat doen de Europese landen? Lockdown coronavirus

Italië, Spanje en Frankrijk, Tsjechië en Oostenrijk zijn in lockdown om het coronavirus. Andere landen in Europa zijn nog niet in lockdown, wel worden veel grenzen gesloten. Dat helpt om geen coronavirus import te hebben, maar helaas komt het virus al wel in deze landen voor. Alle landen hebben slowdown maatregelen genomen en we zullen bezien of dat de komende dagen gaat helpen of dat meer vergaande maatregelen nodig zijn.

lockdown europa landen

Aan de kleur zie je of de landen compleet gesloten zijn of niet. Afbeelding met dank aan NOS datum 25 maart.

Wanneer bel je je huisarts?

Ik ben ziek. Kan dat het nieuwe coronavirus zijn?

Lees ons artikel Hoe herken ik het coronavirus? Wat zijn de symptomen? voor een uitgebreide beschrijving van de corona symptomen en vergelijk de 'gewone' griep en verkoudheid symptomen met corona.

Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.

 • Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 • Mijd sociaal contact.
 • Beperk bezoek aan kwetsbare personen.
 • Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten.

Dit zijn de huidige richtlijnen van RIVM op 24 maart 2020. De richtlijnen kunnen veranderen. Check https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-gezondheid voor de meest actuele richtlijnen.

Update coronavirus

We volgen de coronavirus ontwikkelingen nauwlettend en proberen je van accurate betrouwbare informatie te voorzien. De informatie is niet bedoeld om paniek te zaaien, maar om je informeren zodat jij de juiste beslissingen kunt nemen voor jezelf en je baby. Je kunt ons daarbij enorm helpen door nieuwe informatie met bronvermelding te mailen naar redactie@ikbenzwanger.com.

Heb je vragen over het coronavirus? Je kunt terecht bij het landelijke publieksinformatienummer van de overheid 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351. In België is 0800 14 689 het algemeen informatienummer van de FOD Volksgezondheid, bereikbaar van 8 tot 20 uur.

Even zin in iets leuks? Zoek een geboortekaartje uit

Welk geboortekaartje past het best bij de voornaam van je keuze? Bekijk de voorbeelden en ontdek het zelf!

Schrijf je nu gratis in bij ikbenZwanger

Vriendin worden van ikbenZwanger.com! Meld je aan

Je reactie op Lockdown of maximale controle?

Alleen op de knop 'Bericht plaatsen' klikken als je zelf de volledige inhoud hebt geschreven en akkoord gaat met de richtlijnen.